“АХЛАГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ”-өөс нийт эмчлүүлэгчдэд амны хаалт өглөө.

             “Тус газрын ахлагчийн зөвлөл”-өөс 2020 оны 12 дугаар 02-ны өдөр нийт эмчлүүлэгчдэд нэг удаагийн амны хаалт олгож цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button