“АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ГАЛЛАГААТАЙ ГЭР, БАЙШИНД АМЬДАРДАГ АЛБА ХААГЧДАД НҮҮРС ӨГЛӨӨ.

      ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар 2020 оныг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах, алба хаагчдын нийгмий баталгааг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны А/220 дугаар тушаалаар батлагдсан “ШШГБ-ын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд галлагаатай гэр, байшинд амьдардаг 27 өрх, 31 алба хаагчид тус бүр нэг портер авто машин /1.3 тонн/ нүүрсний тусламж үзүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button