БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

         Байгууллагын хэмжээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр орчны ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button