Эмчлүүлэгчийн 4 дүгээр байрыг засварлаж хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болголоо.

     Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас тус байгууллагын эмчлүүлэгчийн 4 дүгээр байранд засвар үйлчилгээ хийж, 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор дуусган, нэмэлтээр архинд донтох өвчтэй 100 эмчлүүлэгчийг хүлээн авч эмчлэх  үүрэг чиглэл өгсөн бөгөөд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 125,000,000 төгрөгийн санхүүжилтээр эмчлүүлэгчийн 100 ор бүхий 4 дүгээр байрыг засварлан тохижуулж хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгоод байна.

Back to top button