АЖИЛД ОРОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

/өргөдлөөр/

 1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/
 2. Хувь хүний намтар /Хувь хүний намтар бичих санамжийн дагуу бичсэн байх/
 3. Төрсний гэрчилгээний хуулбар, төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 5. Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
 6. Боловсролын үнэмлэх, диплом нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт
 7. Сурагчийн хувийн хэргийн хуулбар
 8. Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт хамрагдсан байх/
 9. Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 10. Урьд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/
 11. Төрийн албан хаагчийн анкет /А.Б маягт/
 12. Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэрийг баталгаажуулсан хуулбар
 13. Цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 4 хувь, 3х4 хэмжээтэй 4 хувь/
 14. Эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
 15. Цэргийн алба хаасан талаарх архивын лавлагаа, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
 16. Ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа
 17. Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа
 18. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвийн тодорхойлолт

  

Хаяг:

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий газар

Чингэлтэйдүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу 13/1

Хүний нөөцийн хэлтэс 110, 111 тоот

Утас:  51+266287, 51+266357